Welkom bij Atletiek Leudal (Infoboekje februari 2014 )

Dit informatieboekje is bedoeld voor alle in atletiek geïnteresseerde sporters, die lid willen worden en voor hen die al lid zijn. Het doel van het boekje is het verstrekken van informatie over de atletieksport in het algemeen en Atletiek Leudal in het bijzonder. Atletiek Leudal probeert de atletiek op een speelse/prestatieve wijze aan kinderen aan te bieden. Er wordt aandacht geschonken aan veelzijdige en atletiekspecifieke bewegingsvormen. Bij de oudere jeugdleden ligt het accent naast de speelse/prestatieve benadering al meer op prestatievorming tegen de achtergrond van echte atletiekontwikkeling.

Volwassen sporters hebben binnen onze vereniging de mogelijkheid om zowel op prestatieve als op recreatieve wijze actief te zijn. Naast het beoefenen van atletiek is er binnen de vereniging ook volop aandacht voor andere activiteiten. Bewaar dit boekje zorgvuldig, want het zal vaker van pas komen. Het zal – indien er belangrijke wijzigingen optreden – van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De veranderingen zullen dan in het clubblad verschijnen of op onze website (zie achterin dit boekje).

1.ATLETIEK LEUDAL

Doelstelling
Op 17 mei 1973 werd de Atletiekvereniging Heythuysen (A.V.H.) opgericht. Zij stelt zich ten doel: het doen beoefenen en het bevorderen van de atletieksport in welke verschijningsvorm dan ook. Voor degenen onder u die niet precies weten wat atletiek inhoudt: atletiek is de sport die berust op het bereiken van maximale prestaties op het gebied van gaan, lopen, werpen en springen. De verschillende atletiekonderdelen zijn: diverse loopafstanden, sprinten, hordelopen, snelwandelen, hoogspringen, verspringen, polsstokhoogspringen, hink-stap-springen, kogelstoten, kogelslingeren, speerwerpen, discuswerpen, veldlopen, estafette. De meeste van deze onderdelen kunnen bij Atletiek Leudal beoefend worden. Daarnaast hebben wij ook groepen Sportief Wandelen. Keuze genoeg dus!

Tijdens het 40-jarig jubileum van Atletiekvereniging Heythuysen is de naam gewijzigd in Atletiek Leudal zodat wij een meer regionale uitstraling hebben gekregen.
Atletiek Leudal heeft zich altijd ten doel gesteld om in eerste instantie het recreatieve aspect van de atletiekbeoefening te ondersteunen. Pas in tweede instantie wordt er naar prestatie gekeken. In de praktijk komt deze denkwijze vooral tot uiting in de jeugdgroepen en de recreantengroepen.

De leden
Momenteel (februari 2013) heeft onze vereniging circa 250 leden, waarvan beslist niet iedereen alleen uit Heythuysen komt, maar ook uit de omliggende kernen van de Gemeente Leudal. De leden worden ingedeeld in de volgende categorieën:

CATEGORIE: LEEFTIJD:

 • Minipupillen 6 en 7 jaar
 • Pupillen C 8 jaar
 • Pupillen B 9 jaar
 • Pupillen A 10 en 11 jaar
 • Junioren D 12 en 13 jaar
 • Junioren C 14 en 15 jaar
 • Junioren B 16 en 17 jaar
 • Junioren A 18 en 19 jaar
 • Heren Neosenioren 20 t/m 22 jaar
 • Dames Neosenioren 20 t/m 22 jaar
 • Heren Senioren 23 t/m 39 jaar
 • Dames Senioren 23 t/m 34 jaar
 • Heren Masters M35/M40/enz 35 t/m 39 jaar/40 t/m 44 jaar/enz.
 • Dames Masters V35/V40/enz. 35 t/m 39 jaar/40 t/m 44 jaar/enz.
 • Heren Recreanten geen leeftijdsindeling
 • Dames Recreanten geen leeftijdsindeling
 • Sportief Wandelen geen leeftijdsindeling

Opmerkingen
Men komt in een bepaalde categorie op 1 november van het jaar vóór het jaar waarin men de desbetreffende leeftijd bereikt. Met de indeling van de wintertraining wordt de categorie-indeling bekend gemaakt. De veteranen komen meteen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd in de desbetreffende categorie. De Minipupillen kunnen in hun categorie maar beperkt aan wedstrijden deelnemen. Voor alle Pupillen wordt automatisch een wedstrijdlicentie aangevraagd om de deelname aan wedstrijden te stimuleren, tenzij duidelijk wordt aangegeven bij aanmelding dat dit niet gewenst is.

De KNAU
Atletiek Leudal is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), het landelijk overkoepelend atletiekorgaan. Dit betekent dat elk lid van Atletiek Leudal automatisch ook lid van de Atletiekunie is.

Accommodatie
Atletiek Leudal beschikt over een kunststofbaan van 400 meter, een verspring- annex hink-stapsprongbak, een hoogspring-voorziening, een discuskooi, een speerwerpaanloop, een kogelstootring en uiteraard een groot aantal sportmaterialen. Deze materialen worden opgeslagen in het materialenhok. Onder de kantine van de voetbalvereniging (ingang aan de achterkant) bevinden zich voor onze vereniging twee kleedkamers met toilet en douches. Naast dit alles is er een ruime parkeergelegenheid aanwezig. De gehele accommodatie bevindt zich op Sportpark Molenhoek in Heythuysen. De trainers hebben de sleutels tot het veld en de gebouwen. Onze atletiekaccommodatie kan het gehele jaar worden gebruikt dankzij de aanwezige verlichting. Daarnaast worden er ook trainingen gegeven in het bos bij Restaurant De Busjop.

Clubtenue
Het clubtenue van Atletiek Leudal bestaat uit een geel singlet met aan beide zijden twee blauwe verticale strepen en in het gele voorvlak het verenigingslogo met de tekst Atletiek Leudal. Aan de achterzijde bevindt zich het iets grotere verenigingslogo met de tekst Atletiek Leudal. Hierbij wordt een blauwe short gedragen. Het dragen van clubkleding is verplicht tijdens (competitie)wedstrijden. Het niet dragen van clubkleding kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. Naast de kans op diskwalificatie spreekt ook de verenigingsgeest voor het dragen van het clubtenue. Als je aan een wedstrijd deelneemt doe je dat immers namens je vereniging, ook al telt je individuele prestatie in de uitslag mee.
Je mag onder het clubtenue stretchbroeken, truien e.d. dragen. Zorg echter dat je herkenbaar blijft als lid van Atletiek Leudal . Dat is toch iets om trots op te zijn! In het clubblad bij de adressenlijst vind je nadere gegevens bij wie je de clubkleding kunt aanschaffen Het is altijd mogelijk om kleding onderling te (ver)kopen bijvoorbeeld d.m.v. de rubriek ‘Het Atletiek Leudal winkeltje’ in het clubblad.

Verenigingsstructuur
Atletiek Leudal kent een structuur met commissies, die elk een bepaalde taakstelling hebben. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Dit is de jaarlijkse bijeenkomst van de leden. Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de vereniging. In het onderstaande schema staat de verenigingsstructuur. Daarna volgt een korte toelichting.

Algemene ledenvergadering

Bestuur
Wedstrijd Organisatie Commissie Trainerscommissie Jeugdcommissie

a. Bestuur
Het bestuur bestaat in principe uit een oneven aantal leden. De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Namens de leden jonger dan 16 jaar hebben de ouders stemrecht. Een bestuurslid moet 3 jaar na zijn verkiezing aftreden, hij / zij kan zich wel direct herkiesbaar stellen. Ieder meerderjarig lid (jonger dan 70 jaar) kan door het bestuur, of door tenminste drie leden van de vereniging kandidaat gesteld worden. Het bestuur vergadert gewoonlijk éénmaal per maand.

b. Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)
De Wedstrijd Organisatie Commissie is de commissie die zich bezig houdt met het organiseren van de diverse wedstrijden in en rondom Heythuysen zoals de Baanclubkampioenschappen, de Clubcross, de Kermisloop/Avondwedstrijd (onderdeel van het Midden Limburgs Avondloopcriterium), de Trailrun, de Avé Leudal Cross (onderdeel van de Limbra Crosscompetitie), de Leudal Wandel4-daagse en diverse baanwedstrijden.

Onder de WOC vallen de volgende commissies:

 • De bosloopcommissie organiseert elke 4e zondag van de maand de Leudalbosloop, een trimloop bij Restaurant de Busjop in Heythuysen.
 • De jurycommissie draagt zorg voor het coördineren van het jurycorps. De Jurycoördinator, ook wel Juco genoemd, zorgt voor de samenstelling van de jury tijdens wedstrijden.
 • De materialencommissie zorgt voor een gericht gebruik, onderhoud en aankoop van materialen en hulpmiddelen bij de atletiekbeoefening. Deze commissie adviseert het bestuur met betrekking tot de aanschaf van materialen.
 • Tevens vallen onder de WOC de baancommissie, de commissie Leudal Wandel4-daagse en het wedstrijdsecretariaat.

c. De Trainerscommissie
De Trainerscommissie bestaat uit een aantal trainerscoördinatoren en de trainers. Zij overlegt over o.a. de trainingstijden, de trainersopleidingen en de trainingsbehoeften. De Trainerscoördinatoren bewaken samen met de trainers de kwaliteit van de trainingen.

d. De Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie besteedt bijzondere aandacht aan de Pupillen en Junioren.
Zij heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van deze jeugdleden en hun ouders. De Jeugdcommissie houdt zich eveneens bezig met het organiseren van een aantal activiteiten (kamp, jeugddag e.d.) voor deze groep.

Clubblad
De atletiekvereniging geeft een aantal maal per jaar het clubblad ‘De Leudallouper’ uit. Alle leden ontvangen dit blad gratis (één blad per gezin). De leden kunnen zelf bijdragen voor het clubblad inleveren op de redactie of per e-mail versturen.

2. ACTIVITEITEN

Trainingen
De leden dienen vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Op de trainingen heeft men niet meer dan een paar sportschoenen en sportkleding nodig. De sportmaterialen zijn ter plekke aanwezig. Een training duurt ongeveer 1 tot 1½ uur. Alle atleten trainen het gehele jaar door op de atletiekbaan en in het bos, met uitzondering van bepaalde vakantieperiodes, verschillend per trainingsgroep. Alle atleten kunnen in het clubblad of op de website hun trainingsschema bekijken. In principe gaat de training altijd door, ook bij slecht weer. De enige uitzondering hierop is onweer, dan is er geen training. Ouders beslissen zelf of zij het verantwoord vinden dat hun kind naar de training komt.
Zou een jeugdtraining komen te vervallen dan wordt dit op de website vermeld bij Jeugd, Laatste Nieuws. Indien er op het laatste moment een beslissing genomen wordt dat de training niet door gaat, dan zullen de trainers de kinderen opvangen en eventueel naar huis sturen of opvangen in de kleedkamers.

Sportief Wandelen
Atletiek Leudal heeft ook een afdeling Sportief Wandelen; een ideale activiteit voor iedereen, jong en oud, die aan fitheid wil werken. Door begeleiding en verantwoorde trainingsopbouw biedt het duidelijk meer dan het ‘gewone’ wandelen. Een training duurt meestal ruim een uur en wordt gegeven in het bos of op/vanaf de atletiekbaan.

Deelname aan wedstrijden
Iedereen kan aan wedstrijden deelnemen, mits je een wedstrijdlicentie hebt. Voor alle Pupillen wordt automatisch een wedstrijdlicentie aangevraagd als zij lid zijn van de club (tenzij dit duidelijk wordt aangegeven op het aanmeldingsformulier). Het is nodig om altijd je wedstrijdlicentie (dit is je lidmaatschapskaart) mee te nemen naar de wedstrijd. Tijdens wedstrijden is het dragen van het clubtenue verplicht. Heb je geen wedstrijdlicentie, dan kun je bij officiële AU-wedstrijden meedoen aan crossen en wegwedstrijden in de recreantencategorie en ding je niet mee naar de prijzen. Via de maandelijkse infobrief (per mail verspreid en tevens te lezen op de website) worden de Pupillen en Junioren op de hoogte gehouden van de wedstrijdmogelijkheden. Geef je je per mail op bij de jeugdwedstrijdsecretaris, vraag dan altijd een bevestiging van ontvangst (e-mail werkt nu eenmaal niet altijd perfect)!

a. Baanwedstrijden
In het zomerseizoen kunnen atleten op verschillende atletiekbanen deelnemen aan baanwedstrijden. De onderdelen verschillen per wedstrijd. Bij de Pupillen is dit meestal een meerkamp met de volgende onderdelen: verspringen, hoogspringen, 40 / 60 meter sprint, bal werpen of kogelstoten. Voor de 600 meter (minipupillen en pupillen C) of 1000 meter (pupillen A en B) kun je je eventueel apart inschrijven. Bij de Junioren wordt in overleg met de trainer bepaald wie er aan welk onderdeel meedoet. Voor een wedstrijd zijn de kinderen de hele dag weg.

Competitiewedstrijden zijn minimaal 2 baanwedstrijden waaraan door ploegen van verschillende verenigingen wordt deelgenomen en waar uiteindelijk aan het einde van het zomerseizoen een vereniging als beste uit de bus komt. De trainers stellen in overleg met de atleten een competitieploeg samen. Heythuysen valt in de regio Limburg en Oostelijk Noord-Brabant (Limbra).

Omdat je aan competitiewedstrijden meedoet in teamverband dupeer je je team/ploeg zeer wanneer je afzegt voor de wedstrijd. De kans op een goede klassering gooi je hiermee voor je teamgenoten weg! Zeg dus alleen maar af wanneer het echt niet anders kan! Voor baanwedstrijden, die meestal op kunststofatletiekbanen plaatsvinden, geldt dat atleten spikes mogen dragen met een spikelengte toegestaan op het betreffende atletiekonderdeel. Te lange spikes betekent in de meeste gevallen diskwalificatie.

Baanclubkampioenschappen:
Ieder jaar organiseert Atletiek Leudal baanclubkampioenschappen voor de eigen leden. Bij deze kampioenschappen doen de atleten de voor hun categorie voorgeschreven atletieknummers. Degene met de beste prestaties wordt baanclubkampioen in zijn of haar categorie.

b. Indoorwedstrijden
Indoorwedstrijden, de naam zegt het al, vinden plaats in een sporthal en worden meestal ‘s winters gehouden. Het is eigenlijk niet meer of minder dan een aangepaste baanwedstrijd. Bepaalde wedstrijdonderdelen zijn iets veranderd t.o.v. een baanwedstrijd (b.v. de kogels zijn iets zachter) en sommige onderdelen zijn weggelaten (b.v. speerwerpen).

c. Crossen
De cross is een hardloopwedstrijd in de winter door tamelijk ruw terrein. Denk hierbij aan bos, hei, heuvelachtig gebied en veld. De afstanden die bij een cross afgelegd moeten worden variëren van 800 meter voor de Pupillen tot ca. 12 km voor de Senioren.

Clubcross
Atletiek Leudal organiseert elk jaar aan het einde van het winterseizoen de Clubcross. Deze cross is bedoeld voor eigen atleten en vindt plaats bij Restaurant De Busjop te Heythuysen. Er wordt uitgemaakt wie er Clubkampioen Cross wordt in zijn of haar categorie.

Limbra Crosscompetitie
In de regio Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant wordt de Limbra-crosscompetitie gehouden. Het betreft 8 of 9 crossen in deze regio waarvoor je je kunt inschrijven en waar een onderlinge competitie per categorie wordt gehouden. Voor de spelregels van het eindklassement, zie www.limbracross.nl

Avé Leudal Cross
Atletiek Leudal organiseert elk jaar de Avé Leudal Cross in het bos bij Buitencentrum ‘De Spar’ in Haelen. Deze cross maakt onderdeel uit van de Limbra Crosscompetitie.

d. Wegwedstrijden
Dit zijn hardloopwedstrijden op de (openbare) weg. De afstanden variëren van 800 tot hooguit 1500 meter voor de jeugd tot marathonwedstrijden voor de liefhebbers.

Midden-Limburgs Avondloopcriterium
In de regio Midden-Limburg wordt een avondloopcriterium gehouden. Het betreft ca. 7 wegwedstrijden waarvoor je je kunt inschrijven en waar een onderlinge competitie per categorie wordt gehouden. Voor de spelregels van het eindklassement, zie www.middenlimburgsavondloopcriterium.nl

Kermisloop/Avondwedstrijd Heythuysen
Atletiek Leudal organiseert zelf in september de Kermisloop /Avondwedstrijd, onderdeel van het Midden-Limburgs Avondloopcriterium.

e. diverse wedstrijden
De vereniging organiseert in mei de Leudal Trailrun vanaf Restaurant De Busjop. Een trailrun is avontuurlijk hardlopen door de natuur.

Diverse overige activiteiten
Naast het verzorgen van trainingen en het organiseren van wedstrijden houdt Atletiek Leudal zich bezig met het op touw zetten van diverse niet atletiekspecifieke activiteiten.

a. Leudal Wandel4-daagse
Elk jaar in mei/juni wordt de Leudal Wandel4-daagse gehouden. Dit evenement wordt door Atletiek Leudal al sinds 1976 georganiseerd, met groot succes. Vele wandelaars nemen met veel enthousiasme deel aan de prachtige wandelingen. Vier dagen op rij (met de woensdag als rustdag) kan er een afstand van 5, 7½ en 10 kilometer gelopen worden. Deze afstanden kunnen door iedereen afgelegd worden en er nemen dan ook veel niet-leden aan deel uit de wijde omgeving van Heythuysen. Wandelen is óók atletiek! Rond de Leudal Wandel4-daagse organiseert de speciale commissie tevens een rolstoeltocht voor de minder mobiele inwoners van de gemeente Leudal.

b. Leudalbosloop
De Leudalbosloop is de maandelijkse trimloop van Atletiek Leudal in de bossen bij Restaurant De Busjop. Elke 4e zondag van de maand wordt daar om 9.45 uur voor de jeugd en om 10.00 uur voor de overige atleten, het startschot gegeven voor een grote groep trimmers die er respectievelijk 1, 3, 6, 9, 12 of 15 km. lopen. De jeugd loopt 2 rondes van 500 meter. Voor de allerkleinsten is het ook mogelijk om maar 1 ronde van 500 meter te lopen. Eén ronde voor de overige atleten is 3 kilometer door het bos. Leden van Atletiek Leudal mogen gratis meedoen aan de trimloop, maar komen in dat geval niet in aanmerking voor de verloting aan het eind van het jaar van een grotere prijs. Er zijn medailles voor deelnemers die 10, 20, 30 etc. keren hebben meegedaan. Voor de jeugdleden wordt na afloop een diploma uitgeschreven met de gelopen tijd. Vraag hier zelf wel even om!

c Jeugddag/activiteiten
Voor de Pupillen en de Junioren worden er jeugdactiviteiten georganiseerd. Zij gaan dan een leuke tijd beleven onder begeleiding van de Jeugdcommissie en enkele oudere leden of ouders. Ook gaat de jeugd t/m Junioren C/D een weekend op kamp. Voor de oudere atleten vanaf Junioren A/B bestaat de mogelijkheid om een weekend mee te gaan met ‘Het Kamp’. Dit wordt op onregelmatige basis georganiseerd.

d. Acties
Alles wat Atletiek Leudal heeft of doet, kost geld. De middelen die Atletiek Leudal krijgt om dit te bekostigen komen voornamelijk uit gemeentesubsidies en contributies. Dit blijkt echter in de praktijk niet genoeg om alles te kunnen betalen. Daarom probeert de vereniging elk jaar verschillende acties te organiseren om geld binnen te krijgen. In september is er de Grote Clubactie, een landelijke lotenactie. In de jaarvergadering van 2005 is afgesproken dat ieder Atletiek Leudal-adres 4 loten toebedeeld krijgt (deze kunnen eventueel doorverkocht worden). De leden leveren zo een bijdrage in de kostendekking en hiervoor wordt dan ook de medewerking van alle atleten gevraagd. Verder bestaat er sinds kort de Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank Maas en Leudal kan gratis Lid worden van de Rabobank (heeft alleen maar voordelen!). Alléén Rabobank-Leden mogen in de stemperiode (voorjaar) stemmen op zijn/haar favoriete vereniging. Elke stem is geld waard voor die vereniging, dus ….. Heeft u een rekening lopen bij deze bank, schrijf u dan zo snel mogelijk in als Lid van de Rabobank Maas en Leudal!

3. VERENIGINGSREGELS

Om een en ander binnen de vereniging gladjes te laten verlopen, zijn er bepaalde regels opgesteld in een Huishoudelijk Reglement waaraan de leden zich dienen te houden. Hieruit worden enkele punten nader omschreven. Het volledige reglement is op te vragen bij het secretariaat.

Lidmaatschap
Iedereen, die lid wil worden van de vereniging, kan op verzoek kosteloos gedurende een maand van de geboden faciliteiten gebruik maken als kennismakingsperiode. Daarna kan de persoon zich aanmelden als lid via een inschrijfformulier bij de trainer. Deze geeft dit door aan het secretariaat. Wij wijzen u er op dat men tijdens een proefperiode niet medeverzekerd is en dat deelname aan de trainingen voor eigen risico is. Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juli of vóór 25 november bij de secretaris, Postbus 3068, 6093 ZH Heythuysen plaats te vinden. Een schriftelijke bevestiging ontvangt u als definitieve opzegging van het lidmaatschap.

Contributies + afmelding
Alle leden van de vereniging betalen in principe contributie. De verschillende tarieven staan vermeld in het clubblad en op onze website. Naast de verenigingscontributie dienen alle leden een maal per jaar de Atletiekunie bondsbijdrage te betalen, omdat zij lid zijn van de Atletiekunie. Verder wordt voor alle Pupillen automatisch een wedstrijdlicentie aangevraagd. Zowel de bondsbijdrage als de wedstrijdlicentie worden aan het begin van het jaar in rekening gebracht. Het totale bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan via een automatische giro– of bankincasso.

Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juli of vóór 25 november bij de secretaris plaats te vinden. Een schriftelijke bevestiging ontvangt u als definitieve opzegging van het lidmaatschap. In geval van tussentijdse opzegging van het lidmaatschap, blijft de verplichting om contributie over het lopende halfjaar te voldoen. Bij opzegging ná 1 juli of 25 november, vervalt het lidmaatschap aan het eind van het volgende halfjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijven niettemin de bondsbijdrage en de eventuele wedstrijdlicentiekosten voor het gehele jaar verschuldigd (verplichting Atletiekunie).

Wedstrijden: Inschrijvingen en vervoer
Alle Pupillen en Junioren kunnen zich aanmelden voor wedstrijden, die vermeld staan op de maandelijkse infobrief, bij de Jeugdwedstrijdsecretaris. Vanuit de trainers gaat iemand mee om de groep te begeleiden. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op ouders om bij toerbeurt te rijden. Ouders kunnen aangeven bij welke wedstrijden zij bij voorkeur willen rijden. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Het vervoer van en naar de wedstrijden wordt voor de Pupillen en de Junioren C/D in overleg geregeld door de trainers. Op onze website (zie achterin dit boekje) of via de mail worden mededelingen gedaan over het tijdstip van vertrek en welke ouders zijn ingedeeld om te rijden. Bent u onverhoopt verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger en bel dit a.u.b. even door naar de verantwoordelijke trainer/ouder (zie de infobrief, mail of website). Het vertrekpunt voor de wedstrijden is de parkeerplaats naast de atletiekbaan.Het vervoer van en naar de wedstrijden wordt voor de Junioren A/B in principe niet door de commissie geregeld.

Voor de Pupillen en Junioren betaalt de vereniging altijd het inschrijfgeld (vóór-inschrijven). Afmelden voor een wedstrijd moet tenminste 10 dagen voor de wedstrijd gebeuren bij de Jeugdwedstrijdsecretaris. Wanneer er te laat, of zelfs niet wordt afgemeld, dienen de ouders het inschrijfgeld zelf te betalen (!). Hierover ontvangt u dan een brief met het te betalen bedrag. Voor de Senioren en Veteranen geldt dat zij meestal zelf per e-mail de aanmelding voor wedstrijden regelen. De kosten voor vervoer en inschrijven komen voor rekening van de atleten zelf. Deelname aan door Atletiek Leudal georganiseerde wedstrijden is, mits vóóringe-schreven, gratis voor eigen leden. Ook de maandelijkse Leudalbosloop bij Restaurant De Busjop is voor Atletiek Leudal-atleten gratis, met de aantekening dat zij dan niet mee kunnen doen aan de jaarlijkse verloting van een grotere prijs in december.

Vertrouwenscontactpersoon
Iedereen die sport kan te maken krijgen met seksuele intimidatie. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Op die momenten kan het prettig zijn om even met iemand van buitenaf te kunnen praten. De vertrouwenspersoon van Atletiek Leudal is Jan de Kroon, tel 0475-496226.

Bij de NOCNSF hulplijn kunt u ook terecht met eerste vragen, twijfels of om uw verhaal te vertellen. De NOCNSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
In geval van problemen met de vereniging kun zich wenden tot de manager Verenigingszaken en Jeugdatletiek van de Atletiekunie, 026-4834800, die u in specifieke gevallen kan doorverwijzen.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
Atletiek Leudal sluit algeheel en volledig de aansprakelijkheid uit voor ongevallen en andere te lijden schade tijdens trainingen, wedstrijden en andere in haar naam te organiseren activiteiten. Atletiek Leudal stelt leden c.q. de wettelijke vertegenwoordigers van de leden aansprakelijk voor door hun schuld of onachtzaamheid aangerichte schade aan de eigendommen van de vereniging of bij de vereniging in gebruik zijnde materialen, sportterreinen, zalen, kleedlokalen etc. De vereniging accepteert geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of het vernielen van kleding of andere bezittingen van leden of vrijwilligers.

Via de Atletiekunie is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij de aansprakelijkheid van de leden en vrijwilligers jegens derden is verzekerd. Voorwaarde is natuurlijk dat er aansprakelijkheid bestaat, dat het lid of de vrijwilliger tijdens het ontstaan van de schade handelde namens of in opdracht van de vereniging en dat het lid of de vrijwilliger geen dekking heeft op de eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Tevens loopt via de Atletiekunie een collectieve ongevallen-inzittendenverzekering waarbij leden en begeleiders die gezamenlijk naar wedstrijden of andere activiteiten onder auspiciën van de Atletiekunie of de vereniging gaan, verzekerd zijn van een uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De verzekering vergoedt niet de daadwerkelijke schade, maar keert een vast bedrag uit bij overlijden (€ 5.000,00) en blijvende invaliditeit (€ 10.000,00).

Gegevens
Postadres:
Atletiek Leudal
Postbus 3068, 6093 ZH Heythuysen

Website www.atletiekleudal.nl
E-mail info@nullatletiekleudal.nl
E-mail ledenadministratie ledenadministratie@nullatletiekleudal.nl
E-mail jeugd aljeugd@nullgmail.com
E-mail jeugdwedstrijdsecretariaat info@nullatletiekleudal.nl (voorlopig)
Bankrekening: NL66RABO0122207130
Alle belangrijke telefoonnummers en adressen staan vermeld in het clubblad ‘De Leudallouper’ en op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk actueel gehouden.