ALV 18-4-14: Voorstel Plan van aanpak/toekomstvisie

Voorstel voor Algemene Ledenvergadering d.d. 18-4-‘14. Onderwerp: Voortgang plan van aanpak Atletiek Leudal ‘Samen op weg naar de toekomst’


Inleiding

De algemene ledenvergadering heeft het bestuur 18-11-‘13 gemandateerd om met Michael Snijders overeenstemming te bereiken voor het uitvoeren van het plan van aanpak binnen de daarvoor gestelde inhoudelijke en financiële kaders. Wij kunnen u mededelen dat we daarin zijn geslaagd. Wederzijds is er vertrouwen uitgesproken over een samenwerking van 3 jaren. We hebben met Michael een vakkundige trainer tot onze beschikking.

Wat willen ook alweer bereiken?

*Een uitgebalanceerde verenigingsbrede trainingsopzet.
*Voldoende hulp ouders (vervoer, coachen).
*Meer trainers.
*Veel handen voor veel kleine taken i.p.v. weinig handen voor enkele grote taken.

Wat zijn de kosten ook alweer?

We hebben het contract met Michael kunnen afronden op € 5.000,–. Deze kosten kunnen binnen onze jaarexploitatie worden opgevangen.

Voortgang plan van aanpak

In de tijd van de onderhandelingen heeft Michael niet stil gezeten. Hij is voortvarend aan de slag gegaan met het plan. Het trainingsplan voor de jeugd is al in werking. Een aantal vacatures staat nog open, maar desondanks wordt er flink aan de weg getimmerd. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de basis om voor de loopgroepen een plan de schrijven. De scholing is weer opgepakt. De overige groepen en actiepunten zullen op een later tijdstip aan de orde komen, mede ook afhankelijk van wanneer alle openstaande functies zijn ingevuld. 

De Jeugd

De trainingen van de jeugd hebben op de dinsdag plaatsgevonden in de loods van Coolen en het aanliggende grasveld. Hoewel het fijn was om ergens terecht te kunnen, betekende het echt wel een stap achteruit wat betreft kwaliteit van trainingen. Alle jeugdtrainers hebben er ontzettend hard aan gewerkt om de trainingen leuk en gevarieerd te houden, ondanks de beperkte ruimte en middelen. Hierbij zijn ze goed gesteund door de klusploeg. De vrijdagtrainingen vonden plaats op de baan in Roermond. De extra reistijd was ook een flinke aanslag op trainers en atleten.

De zaterdagtraining is door het hele gebeuren niet beïnvloed, maar ook daar waren er wat uitdagingen. Na een evaluatie met de betrokken trainers zijn er een paar aanpassingen doorgevoerd en gaat het weer de goede kant op. Deze training is echter nog niet in het jaarplan opgenomen, doordat de trainer onmogelijk in zijn eentje de juiste begeleiding en trainingsopbouw kan bieden aan een groep met zo’n groot leeftijdsverschil. Daarom zoeken we heel hard een pupillentrainer voor de zaterdag!

Nu we weer tijdelijk op de baan kunnen zie je een enorme sprong voorwaarts in plezier en kwaliteit van de trainingen. Gelukkig heeft de tijdelijke uitstap naar alternatieve locaties weinig leden gekost en hebben we plezier voor atleten en trainers weten te behouden. Er is goed gepresteerd door de jeugdatleten, zowel op de cross als indoor. Naast de reguliere wedstrijden zijn we met tien junioren naar een indoorwedstrijd in Dortmund geweest. Dat was een hele intensieve, leerzame  en spannende dag. We hebben daar zeker een goede indruk van Atletiek Leudal achter gelaten. De komende zomer staan veel nieuwe dingen op het gebied van wedstrijden op stapel. De pupillen gaan Athletics Champs doen en de junioren B/C gaan aan de competitie meedoen. Voor de D junioren moet er nog een leuke uitdaging gezocht worden op gebied van wedstrijden. 

De Loopgroepen

Op dit moment wordt er onderzocht door het bestuur op welke wijze invulling van de rol van trainerscoördinator kan plaatsvinden. Zodra dat afgerond is, zal er, in samenwerking met de betrokken trainers, een evaluatie van de loopgroepen opgezet worden. Vanuit de uitkomsten van die evaluatie zal dan het jaarplan voor de loopgroepen worden geschreven. Dit plan zal afgestemd zijn op de wensen van de atleten, de mogelijkheden van de trainers en de visie van de vereniging. Een belangrijke randvoorwaarde is voldoende mankracht, om zo bepaalde kansen uit te nutten. Denk bijvoorbeeld aan een instroom-loopgroep die parallel aan de pupillentraining plaats zou kunnen vinden, zodat ouders een kans geboden wordt om zelf te sporten terwijl hun kinderen sporten. Het doel is dat het jaarplan voor de zomervakantie 2014 klaar is, zodat na de zomervakantie met het uitvoeren van het plan begonnen kan worden. 

Opleidingen

Dit heeft even stilgelegen, voornamelijk als gevolg van het buiten gebruik zijn van de accommodatie. Daarnaast zijn er wat zaken die binnen de opleidingen van de Atletiekunie spelen die nu onderzocht en geëvalueerd worden. Zaken die van invloed zijn op de manier van werken en beoordelen voor de examens. Woensdag 16 of 23 april zal er weer een workshop zijn, namelijk een uitgebreide workshop over het coachen van wedstrijden, geschikt voor alle trainers en ook hulpouders! Verder zijn er drie nieuwe junior hulptrainers bijgekomen, die ook de opleiding tot Assistent Atletiektrainer 2 zullen volgen. De eerste workshop daarvan vindt plaats op vrijdag 25 april a.s..

Er is nog veel werk aan de winkel, waarbij er nog behoorlijk wat functies ingevuld moeten worden. We hebben een hecht trainersteam dat kwalitatief meer biedt dan je op basis van de grootte van de club en de hoogte van de contributie zou mogen verwachten. Een uitbreiding is noodzakelijk willen we die hoge kwaliteit kunnen blijven garanderen.

Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van de voortgang.

Voorstel

Kennis te nemen van de bereikte overeenstemming met Michael Snijders en de voortgang van plan van aanpak zoals weergegeven in dit voorstel.

Het bestuur van  Atletiek Leudal

De secretaris,     De voorzitter,

Corine Ligtenberg      Guus Laeven