ALV 18-4-14: Voorstel Trainingsschema vakanties

Voorstel voor Algemene Ledenvergadering d.d. 18-4-‘14. Onderwerp: voorstel trainingsschema AL tijdens vakanties.

Aanleiding

Het bestuur heeft van diverse zijden reacties ontvangen over de diversiteit in het al dan niet trainen tijdens vakanties/feestdagen. Reden om daar eens in te duiken en tot een (meer) uniforme afspraak te komen. Wij hebben jullie in de Algemene Ledenvergadering van 20-11-’13 een voorstel gedaan. Daarvoor bleek onvoldoende draagvlak te zijn. Wij hebben het voorstel daarop teruggenomen en de trainers in de gelegenheid gesteld zelf met een voorstel te komen. De trainers hebben aangegeven langer tijd nodig te hebben om dit voorstel voor te bereiden. Zij zullen dit nu voor de najaarsvergadering uitwerken en via het bestuur aan jullie voorleggen.

Voorstel

Kennis te nemen van de melding vanuit de trainers dat zij langer tijd nodig hebben om het voorstel voor te bereiden en dat het voorstel nu tegemoet gezien kan worden tijdens de najaarsledenvergadering 2014.

Het bestuur van  Atletiek Leudal

De secretaris, De voorzitter

Corine Ligtenberg, Guus Laeven