Baan-op-slot (infobulletin nr 1)

Opgelet: ATLETIEKBAAN OP SLOT! Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vanavond, woensdag 20 november 2013, is besloten om de atletiekbaan per direct niet meer te gebruiken.

Zie onderstaand persbericht dat vanavond is verstuurd:

++++++++++++++

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Atletiek Leudal op 20 november 2013 is besloten om de atletiekbaan per direct op slot te doen. De door de Atletiekunie afgekeurde kunststof baan vertoont oneffenheden, die niet aan de normen voldoen. De bestuursleden van de atletiekvereniging uit Heythuysen willen niet het risico lopen juridisch aansprakelijk te worden gesteld bij een ongeval.

De in 2002 door de Grontmij aangelegde atletiekbaan is eigendom van de gemeente Leudal, die deze verhuurt aan de atletiekvereniging. Vrij snel na de aanleg vertoonde de kunststof baan hinderlijke bobbels. Enkele reparaties door de Grontmij bleken echter geen oplossing te zijn en zowel de Grontmij als de gemeente Leudal bleven het probleem voor zich uit schuiven. Hierdoor wacht de vereniging al jaren op afdoende maatregelen.

De afkeuring door de Atletiekunie in 2012 zorgde voor ongerustheid bij het bestuur van Atletiek Leudal. Ondanks voortdurend aandringen op actie bleven de gemeente en de Grontmij in de ogen van de atletiekvereniging passief.

De bestuursleden van Atletiek Leudal voelen zich niet prettig bij de gedachte dat zij persoonlijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld als een sporter op de afgekeurde baan geblesseerd raakt. Op een aansprakelijkheidsstelling aan de gemeente Leudal – eigenaar van de baan – is niet inhoudelijk gereageerd. De bestuursleden vinden daarom dat zij, mede gezien de grote ongerustheid bij de leden, geen andere keus hebben dan de Algemene Ledenvergadering voor te stellen de atletiekbaan te sluiten. Daarmee hebben de leden ingestemd.

++++++++++++++

Hoewel bovenstaand besluit grote gevolgen heeft voor onze trainingen, gaan deze wel in aangepaste vorm door voor de senioren, alleen niet op de atletiekbaan.

De jeugdleden behouden hun zaterdagochtend training bij de Busjop (09.00-10.00 uur), maar de trainingen op de dinsdagavond en de vrijdagavond vervallen. Zodra hiervoor een oplossing is gevonden, zullen wij dat zo spoedig mogelijk per mail en via onze website doorgeven.

Voor eventuele vragen kunnen jullie terecht bij info@nullatletiekleudal.nl. Wij vragen jullie begrip als de vragen niet per omgaande beantwoord worden.