Baan-op-slot (infobulletin nr 5)

Het gesprek met de gemeente over de baan. Vanmiddag hebben Guus Laeven, Mark Ooms en Patrick Snijders als vertegenwoordigers van onze vereniging een constructief gesprek gevoerd met wethouder Verlinden en ambtenaren van de gemeente Leudal.

De Grontmij heeft na de inspectie van de atletiekbaan op 2 december jl. een stappenplan opgesteld en dit naar de gemeente Leudal toegestuurd. De Grontmij zal proberen om zo spoedig mogelijk – net voor of net na de jaarwisseling – door  de Atletiekunie de atletiekbaan tijdelijk goedgekeurd te krijgen voor de winterperiode.

De blaasvorming – de reden waarom de baan is afgekeurd – treedt alleen op bij hogere temperaturen. Op die manier zou Atletiek Leudal de eerstkomende maanden vooruit kunnen op de baan.

Het moge duidelijk zijn dat de vereniging dit alleen accepteert onder bepaalde voorwaarden: een spoedige permanente oplossing voor het probleem en geen juridische aansprakelijkheid voor het bestuur en de trainers tijdens deze tijdelijke goedkeuring.

Een delegatie van de vereniging zal betrokken worden bij de keuring van de baan. In de tussentijd zal de Grontmij onderzoek doen naar een nieuwe toplaag, passend bij de huidige ondergrond. Zij komt begin februari 2014 met een advies – en uiteraard met een daarbij behorend kostenplaatje – naar de gemeente. De gemeente zal deze informatie medio februari 2014 met ons bespreken.

Bestuur Atletiek Leudal