De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventueel wedstrijdlicentie (Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en wedstrijdlicentie worden bij de eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht.

CategorieAL clubcontributie per jaarAtletiekunie basiscontributieAtletiekunie wedstrijdlicentie
Pupillen (t/m 11 jr)€ 99,25€ 15,90€ 8,60
Junioren (t/m 19 jr)€ 114,50€ 16,80€ 15,30
Seniorleden€ 147,50€ 18,15€ 24,50
Sportief Wandelen€ 103,50€ 18,15n.v.t
Zónder trainingen€ 60,00€ 18,15n.v.t.

De clubcontributie is inclusief €10,- verhoging zoals afgesproken in de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2017. De € 10,- wordt gecompenseerd door het toesturen van 3 Grote Club Actie-loten (september). Bovenvermelde contributie is alleen geldig voor elk 1e lid van een gezin, vanaf het 2e lid wordt € 10,- in mindering gebracht. Bij meerdere leden binnen een gezin zal een gezinskorting van € 5,- vanaf het 3e lid worden toegepast.

Bondsinschrijving/overschrijving
Voor inschrijving bij de Atletiekunie wordt eenmalig € 8,00 in rekening gebracht.
Overschrijvingskosten door de Atletiekunie naar een andere vereniging zijn € 10,95.

Betalingsmogelijkheden
Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso.

Opzegging lidmaatschap
Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te zeggen tegen het einde van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal zes weken.

Secretaris
Bram Geven
Email: secretaris@nullatletiekleudal.nl

Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@nullatletiekleudal.nl

Penningmeester
Bert van Bogget, 0475-494526, penningmeester@nullatletiekleudal.nl
Rabobank IBAN: NL66RABO0122207130 t.n.v. Atletiek Leudal