Contributie 2024

De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventueel wedstrijdlicentie (Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en wedstrijdlicentie worden bij de eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht.

Contributie 2024:

CategorieClubcontributie per jaarAtletiekunie basiscontributieAtletiekunie wedstrijdlicentie
U8, U9, U10, U12€ 105,00€ 17,50€ 9,50*
U14, U16, U18, U20€ 120,00€ 18,50€ 16,90
Recreant, Senior, Master€ 162,50€ 20,00€ 27,00
Sportief Wandelen€ 114,00€ 20,00n.v.t
Lid zonder trainingen€ 66,00€ 20,00€ 27,00

*De wedstrijdlicentie voor de U8 (minipupillen) is gratis.

Gezinskorting: het tweede lid uit een gezin ontvangt €10 korting, vanaf het derde lid is deze korting €15. Elk gezin ontvangt inbegrepen in de contributie drie loten van de Grote Clubactie (alleen voor leden met een actief lidmaatschap in de actieperiode).

Bondsinschrijving/overschrijving
Voor inschrijving bij de Atletiekunie wordt eenmalig € 5,00 in rekening gebracht.
Overschrijvingskosten door de Atletiekunie naar een andere vereniging zijn € 12,10.

Betalingsmogelijkheden
Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso.

‘Kies een club!’ campagne Jeugdfonds Sport & Cultuur
Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur is de ‘Kies een Club!’ Campagne opgezet voor gezinnen die niet genoeg geld hebben voor een sportclub. Meer informatie via deze link.

Opzegging lidmaatschap
Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient het lid dit kenbaar te maken door het invullen van ons afmeldformulier tegen het einde van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal twee weken.

Een afmelding is alleen geldig wanneer het bevestigd wordt door de ledenadministratie.

Secretaris
Jules van Hensberg
Email: secretaris@nullatletiekleudal.nl

Ledenadministratie
Email: volta@nullatletiekleudal.nl

Penningmeester
Marc van Rooij, penningmeester@nullatletiekleudal.nl
Rabobank IBAN: NL66RABO0122207130 t.n.v. Atletiek Leudal