Hieronder vindt u de geldende reglementen van Atletiek Leudal. Hierbij moet opgemerkt worden dat de op deze pagina vermelde concept statuten nog niet door de ALV zijn goedgekeurd, dit zal worden besproken in de aankomende ALV in oktober 2021.

Huishoudelijk Reglement Atletiek Leudal

Concept Statuten Atletiek Leudal

Bestuursreglement Atletiek Leudal