Reglement Leudalboslopen

De organisatie van de Leudalboslopen is in handen van Atletiek Leudal (verder AL te noemen). Tijdens de uitvoerig van een Leudalbosloop richt de AL daartoe een wedstrijdsecretariaat in.

De Leudalboslopen worden gehouden elke vierde zondag van de maand bij Restaurant De Busjop in Heythuysen, gemeente Leudal. Het aanvangstijdstip is om 10.00 uur.

AL kan een maand vooraf bekend maken dat de Leudalbosloop van de komende maand niet kan doorgaan.

De afstand van de Leudalboslopen zijn 3, 6, 9, 12 en 15 kilometer. Er is een Jeugdloop van 1 kilometer. Deze begint om 9.45 uur.

Het inschrijfgeld dient voorafgaand aan de start van iedere Leudalbosloop te zijn voldaan bij het wedstrijdsecretariaat.

Elke deelnemer aan de Leudalbosloop heeft recht op een herinneringsmedaille bij het voltooien van zijn/haar 10e, 20e, 30e en volgende tiende Leudalbosloop.Elke deelnemer heeft desgewenst recht op een oorkonde.

Voor elke Leudalbosloop worden er onder de deelnemers drie Limburgse vlaaien verloot. Onder de deelnemers aan de Jeugdloop worden drie traktaties verloot.

Jaarlijks wordt in december na afloop van de Leudalbosloop een leuke prijs verloot. De deelnemers aan deze verloting zijn zij die in dat jaar steeds voorafgaand aan ieder loop betaald hebben voor deelname aan de Leudalbosloop en minimaal 8 Leudal-boslopen hebben gelopen. Indien de winnaar niet aanwezig is, zal het wedstrijdsecretariaat betrokkene in kennis stellen van zijn/haar prijs. Eveneens vindt er op die dag een tombola plaats voor alle aanwezige deelnemers van de Leudalbosloop.

Leden van de AL dienen op verzoek van de organisatie hun lidmaatschapskaart van de KNAU te tonen en mogen gratis deelnemen, evenals leden van Vrienden van de AL (op vertoon van hun VIP-pasje).

De uitslagenlijsten van de Leudalboslopen zijn in de maand na de loop gratis te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat. De uitslagenlijsten zijn eveneens op te halen bij: www.atletiekleudal.nl

In die gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de AL.