Algemene voorwaarden deelname evenement

1. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan Atletiek Leudal om het inschrijfgeld eenmaal af te schrijven. Dit gebeurt enkele dagen na het evenement.

2. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding (bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten).

3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

4. Deelname is geheel op eigen risico. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij blessures opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd. Verzekering lichamelijke ongevallen is niet inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers.

5. Elke deelnemer moet steeds een startnummer zichtbaar dragen op de borst. Deelnemers wiens startnummer bij de finish niet leesbaar is worden niet in de uitslagen vermeld.

6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijd. De parkeerplaats en de kleedtenten zijn niet bewaakt.

7. Het parcours is niet afgesloten voor andere gebruikers, de deelnemers moeten dus rekening houden met mogelijk wandel-, fiets- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en volgen de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. De algemene wegcode geldt te allen tijden.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

9. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan het programma aan te brengen.

10. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

ANNULERINGS- EN OVERZETTINGSVOORWAARDEN

Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen, vragen wij zo spoedig mogelijk een annulering door te geven.

1. Annulering is kosteloos tot en met de oorspronkelijke laatste datum van voorinschrijving. Na die datum zal het inschrijfgeld in rekening gebracht worden.

2. Inschrijving kan geannuleerd worden door een email te sturen aan de desbetreffende organisatie.

3. Overzetting is kosteloos mogelijk tot en met de dag van het evenement. Gelieve een overzetting zo spoedig mogelijk via email doorgeven.

4. Het veranderen van afstand is tot en met de dag van het evenement mogelijk. Voor het omzetten naar een langere afstand wordt het meerprijs in rekening gebracht. Voor het omzetten naar een kortere afstand na sluiting van de voorinschrijving wordt het inschrijfgeld van de oorspronkelijke afstand in rekening gebracht.