Veilige Sport

Atletiek Leudal wil een veilige sportvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen, om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Voorkomen is beter dan genezen

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voorkomen.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Atletiek Leudal een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat we binnen de club respectvol en veilig met elkaar omgaan.